Instalacje w budynku biurowo-magazynowym Hurtownia Farmaceutyczna Nexter

Instalacje C.O., sanitarne, wodno-kanalizacyjne oraz przyłącza i inne prace ziemne w budynku biurowo-magazynowym.

01_kotłownia gazowa 230 kW
02 kotłownia gazowa 230 kW
04 kotłownia gazowa 230 kW
06 sieć wodociągowa
10 sieć wodociągowa
11 sieć wodociągowa
12 sieć wodociągowa
13 zbiornik magazynowania wody dzeszczowej
14 zbiornik magazynowania wody dzeszczowej
15 zbiornik magazynowania wody deszczowej
16 zbiornik magazynowania wody deszczowej
17 zbiornik magazynowania wody deszczowej
18 zbiornik magazynowania wody deszczowej
19 zbiornik magazynowania wody dzeszczowej
20 zbiornik magazynowania wody dzeszczowej
21 zbiornik magazynowania wody dzeszczowej
22 kanalizacja deszczowa
23 kanalizacja deszczowa
24 kanalizacja sanitarna
25 kanalizacja sanitarna